Zakup USG

Na dostawę  Aparatu USG Echo z oprzyrządowaniem do cyfrowej archiwizacji badań dla  Firmy ”Fetal ECHO Maria Respondek-Liberska”z siedzibą w  Łodzi przy ul. Taterniczej 31, których wartość szacunkowa, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, która przekracza równowartość  kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy

Szczegóły

Załączniki

         INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z dnia 26.03.2012r.

Dotyczy postępowania: dostawy Aparatu USG Echo + oprzyrządowanie do cyfrowej archiwizacji badań lub równoważny- w ilości  1 sztuka. – zgodnie ze specyfikacją .

prowadzonego w trybie ogłoszenia o naborze ofert z dnia 14.03.2012r.,którego wartość  przekracza kwotę – 14.000 EURO i działając zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie

ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ WYBORU OFERTY

którą złożyła firma:

GE Medical Systems Polska Sp.z o.o. ul.Wołoska 9 , 02-583 Warszawa

Aparat USG + OPRZYRZĄDOWANIE – 1szt    -Cena brutto: 307 152,00 PLN

Kryterium oceny ofert była:

- Cena brutto – 100% (do 100 pkt.) gdzie firma uzyskała – 82pkt. W trakcie oceny oferty jednak oprzyrządowanie jakie zawierał w sobie sam aparat USG przemawiało za tym aby oferta złożona przez firmę jak wyżej została wybrana na Dostawcę w/w urządzenia.

Niniejszą informację przekazuje się do wiadomości publicznej w związku z realizacją projektu pn:" Poprawa poziomu konkurencyjności firmy Fetal ECHO Maria Respondek-Liberska poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych"


loga programów unijnych

Gabinet prywatny

gabinet prywatny

Badania echokardiograficzne + USG płodów 3D/4D, noworodków, dzieci +konsultacje
Gabinet Fetal ECHO ul. Przędzalniana 66, Umawianie wizyt tel. 609 857 135; 607 942 294

Pobierz skierowanie

Obowiązek informacyjny (RODO)

 

przed ciążą

 

przed ciążą

 

Prof. M. Respondek-Liberska zajęła w 2018 r. 58 miejsce na Liście 100 Pulsu Medycyny (jest w pierwszej 15tce wymienionych na liście kobiet)

nagroda Rektora