Projekty unijne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa.

Nazwa inwestycji: nr. UDA-RPLD.03.06.00-00-240/11- 00
"Poprawa poziomu konkurencyjności firmy Fetal ECHO Maria Respondek-Liberska poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych".

Całkowita wartość projektu: 461 250,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 254 997,45 PLN
Nazwa beneficjenta: Fetal ECHO Maria Respondek-Liberska

Informacje dotyczące zakupu środków trwałych

Zakup USG

Zakup EKG

Zakup sprzętu biurowego

loga programów unijnych

Gabinet prywatny

gabinet prywatny

Badania echokardiograficzne + USG płodów 3D/4D, noworodków, dzieci +konsultacje
Gabinet Fetal ECHO ul. Janosika 163, tel. do rejestracji 042 633 41 45

Pobierz skierowanie

Obecnie zajmuję 48. miejsce na Liscie Stu wg Pulsu Medycyny

nagroda Rektora