Projekty unijne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa.

Nazwa inwestycji: nr. UDA-RPLD.03.06.00-00-240/11- 00
"Poprawa poziomu konkurencyjności firmy Fetal ECHO Maria Respondek-Liberska poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych".

Całkowita wartość projektu: 461 250,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 254 997,45 PLN
Nazwa beneficjenta: Fetal ECHO Maria Respondek-Liberska

Informacje dotyczące zakupu środków trwałych

Zakup USG

Zakup EKG

Zakup sprzętu biurowego

loga programów unijnych

Gabinet prywatny

gabinet prywatny

Badania echokardiograficzne + USG płodów 3D/4D, noworodków, dzieci +konsultacje
Gabinet Fetal ECHO ul. Janosika 163, tel. do rejestracji 042 633 41 45

Pobierz skierowanie

Obowiązek informacyjny (RODO)

Obecnie zajmuję 48. miejsce na Liscie Stu wg Pulsu Medycyny

nagroda Rektora