Zakup sprzętu biurowego

Ogłoszenie o naborze ofert na dostawę:

- Komputer , drukarka, ksero i video printer – 2 kpl.

- Wyposażenie gabinetu : leżanka, fotele, biurko, regały- 1 kpl.

dla  Firmy ”Fetal ECHO Maria Respondek-Liberska”z siedzibą w  Łodzi przy ul. Taterniczej 31, których wartość szacunkowa, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, która przekracza równowartość  kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy

Szczegóły

Załącznik

loga programów unijnych

Gabinet prywatny

gabinet prywatny

Badania echokardiograficzne + USG płodów 3D/4D, noworodków, dzieci +konsultacje
Gabinet Fetal ECHO ul. Janosika 163, tel. do rejestracji 042 633 41 45

Pobierz skierowanie

Obecnie zajmuję 48. miejsce na Liscie Stu wg Pulsu Medycyny

nagroda Rektora