Zakup sprzętu biurowego

Ogłoszenie o naborze ofert na dostawę:

- Komputer , drukarka, ksero i video printer – 2 kpl.

- Wyposażenie gabinetu : leżanka, fotele, biurko, regały- 1 kpl.

dla  Firmy ”Fetal ECHO Maria Respondek-Liberska”z siedzibą w  Łodzi przy ul. Taterniczej 31, których wartość szacunkowa, ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, która przekracza równowartość  kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ww. ustawy

Szczegóły

Załącznik

loga programów unijnych

Gabinet prywatny

gabinet prywatny

Badania echokardiograficzne + USG płodów 3D/4D, noworodków, dzieci +konsultacje
Gabinet Fetal ECHO ul. Janosika 163, tel. do rejestracji 042 633 41 45

Pobierz skierowanie

Obowiązek informacyjny (RODO)

Obecnie zajmuję 48. miejsce na Liscie Stu wg Pulsu Medycyny

nagroda Rektora